Συνεργασίες

Χτίζουμε διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Α.Μ. 08-388

Μέλος του Ελληνικού Internet Exchange Point (IXP) για υπηρεσίες διασύνδεσης

Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών

Μέλος του RIPE NCC, ο αρμόδιος οργανισμός (RIR) για την απόδοση δικτυακών πόρων στην Ευρώπη

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Κατασκευαστές

Πιστοποιήσεις
Δίκτυα
Τηλεφωνία

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπό μας