Εκτροπή κλήσεων και αποστολή κλήσεων στο σωστό τηλέφωνο | modulus.gr

  • Επιβεβαιώστε ότι το υπόλοιπο σας επαρκεί για να πραγματοποιηθούν οι εκτροπές αυτές.

 

  • Κατόπιν επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει σωστά τον αριθμό που θα αποδέχεται τις κλήσεις και αν πρόκειται για αριθμό εξωτερικού, ελέγξτε πως έχετε συμπεριλάβει τον κωδικό της χώρας.