Χρήση κινητής συσκευής με δεδομένα και η αναμενόμενη χρέωση | modulus.gr

Η κατανάλωση των δεδομένων της σύνδεσης σας καθώς χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή VoIP τηλεφωνίας και πραγματοποιείτε μια κλήση, πρόκειται να είναι 0,5 έως 1 MB ανά λεπτό ομιλίας, και η διακύμανση αυτή οφείλεται στον codec που θα είναι ενεργός κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της κλήσης.