Εφόσον χρησιμοποιήσω την κινητή συσκευή μου εκτός κάποιου δικτύου wifi, ποια είναι η αναμενόμενη κατανάλωση στα δεδομένα μου;

Η κατανάλωση των δεδομένων της σύνδεσης σας καθώς χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή VoIP τηλεφωνίας και πραγματοποιείτε μια κλήση, πρόκειται να είναι 0,5 έως 1 MB ανά λεπτό ομιλίας, και η διακύμανση αυτή οφείλεται στον codec που θα είναι ενεργός κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης της κλήσης.