Μπορώ να καλέσω ειδικούς αριθμούς όπως πενταψήφιους, αριθμούς εκτάκτου ανάγκης και αριθμούς με αρχικό πρόθεμα 800 και 801;

Ναι μπορείτε να καλέσετε τις συγκεκριμένες μορφές αριθμών. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα κόστος κλήσεων, προκειμένου να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή χρονοχρέωση που είναι σε ισχύ για τους αριθμούς που επιθυμείτε να καλέσετε.