Παραμετροποίηση της εφαρμογής Jitsi για Windows | modulus.gr

Παραμετροποίηση της εφαρμογής Jitsi για Windows

 

Download εφαρμογής #

 

Κατεβάστε την εφαρμογή Jitsi από την παρακάτω διεύθυνση. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας και εκκινήστε τη.

 

https://desktop.jitsi.org/Main/Download

 

 

Παραμετροποίηση εφαρμογής #

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Cancel ή Ακύρωση και πατάμε File > Add New Account

 

 

Συμπληρώνουμε τα παρακάτω στοιχεία και επιλέγουμε το πλήκτρο Advanced:

 

 

Network: SIP
SIP id: το USERNAME σας που σας έχει αποσταλεί με email, ακολουθούμενο από σύμβολο @ και τον
SIP Server: voips.modulus.gr, για παράδειγμα username@voips.modulus.gr
Password: Το PASSWORD σας που σας έχει αποσταλεί με SMS

 

Στη συνέχεια στην καρτέλα Account συμπληρώνουμε:

 

 

Display Name: Το όνομα σας ή το όνομα της επιχείρησής σας.

 

Στην καρτέλα Connection συμπληρώνουμε:

 

 

Keep alive method: REGISTER
Keep alive interval: 60
Authorization name: το USERNAME σας που σας έχει αποσταλεί με email
Απενεργοποιούμε το πεδίο Message Waiting (MWI)

 

Στην καρτέλα Security απενεργοποιούμε το πεδιο Enable Support to encrypt calls

 

 

Στην καρτέλα Encodings ενεργοποιούμε την επιλογή Override global encoding settings. Στις δύο λίστες που εμφανίζονται, ρυθμίζουμε τις επιλογές ως εξής:

 

 

Στη λίστα audio: Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές, εκτός από τις G722/16000, PCMA/8000, και telephone-event/8000, με αυτή τη σειρά.
Στη λίστα Video: Απενεργοποιούμε ΟΛΕΣ τις επιλογές

 

Πατάμε Next και Sign-In.

 

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει ορθά τα παραπάνω βήματα θα πρέπει στην αρχική οθόνη να εμφανίζεται η ένδειξη Online με μία πράσινη βουλίτσα.