Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης τηλεφωνικού αριθμού εξωτερικού; | modulus.gr

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα χρήσης γεωγραφικού αριθμού άλλης χώρας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Οι καλούντες από μια χώρα της οποίας ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε αριθμό, χρεώνονται σαν να καλούν έναν σταθερό γεωγραφικό αριθμό της χώρας τους, πράγμα που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σημαίνει σαφώς χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με το αν καλούσαν έναν γεωγραφικό αριθμό άλλης χώρας.

 

  • Η εικόνα της επιχείρησης σας βελτιώνεται, καθώς καθίσταται σαφής η παρουσία σας σε αυτή τη χώρα.

 

  • Είναι σαφώς ευκολότερο να διαχειριστείτε το διεθνές σας πελατολόγιο, καθώς αναγνωρίζετε πιο εύκολα από ποια χώρα έχετε λάβει κλήσεις

 

  • Η επικοινωνία μεταξύ δύο αριθμών modulus ακόμα και μεταξύ διαφορετικών χωρών, πραγματοποιείται ατελώς.

 

  • Οι καλούμενοι από έναν γεωγραφικό αριθμό ξένης χώρας, ενδεχομένως να είναι πιο δύσπιστοι στο να λάβουν μια κλήση από αριθμό που δεν αναγνωρίζουν το πρόθεμα του. Η χρήση ενός γεωγραφικού αριθμού της εκάστοτε χώρας αποτελεί μια αποτελεσματική λύση αυτού του ζητήματος.