Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στους λογαριασμούς κατανάλωσης μου; | modulus.gr

Οι λογαριασμοί κατανάλωσης σας εκδίδονται σε διμηνιαία βάση και σας αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει στην αίτηση σύμβαση-ενεργοποίησης.

 

Εάν επιθυμείτε να ανατρέξετε σε παρελθοντικούς λογαριασμούς, είναι διαθέσιμοι μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρμας my.modulus.gr στην ενότητα “Λογαριασμοί”.

 

Εάν δεν έχετε στοιχεία πρόσβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της modulus, στο 13813.