Πώς μπορώ να προβώ σε upgrade ή downgrade των υπηρεσιών μου; | modulus.gr

Προκειμένου να προβείτε στις ενέργειες αυτές, θα πρέπει να ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση telecoms@modulus.gr και θα ενημερωθείτε για την εκάστοτε περίπτωση ποια είναι η διαδικασία καθώς και ποια είναι η οικονομική διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής προς ενεργοποίηση υπηρεσίας.

  • Στην περίπτωση που επιθυμείτε upgrade των υπηρεσιών σας, μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή και πραγματοποιείται συμψηφισμός της διαφοράς του κόστους ανάμεσα στις παλαιότερες και στις νέες υπηρεσίες σας.
  • Στην περίπτωση που επιθυμείτε downgrade των υπηρεσιών σας, θα πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους από την τελευταία ενεργοποίηση ή ανανέωση των υπηρεσιών αυτών, βάσει της διάρκειας της σύμβασης των υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιείται κάποιος συμψηφισμός του κόστους ανάμεσα στις παλαιότερες και στις νέες υπηρεσίες σας, παρά μόνο ενεργοποίηση εκ νέου της επιθυμητής υπηρεσίας.