Οι εισερχόμενες κλήσεις μου προωθούνται απευθείας στον τηλεφωνητή, δίχως να χτυπήσει το τηλέφωνο

Εάν οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται απευθείας στην υπηρεσία του προσωπικού σας τηλεφωνητή (Voicemail) και δεν έχει χτυπήσει η VoIP συσκευή σας, θα πρέπει να προβείτε στους ακόλουθους ελέγχους:

  • Ελέγξτε εάν η VoIP συσκευή σας έχει ρεύμα, είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχει πρόσβαση στο Internet.
  • Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία Do Not Disturb (DND) στη VoIP συσκευή σας και αν ναι, απενεργοποιήστε την.
  • Αναβαθμίστε τη VoIP συσκευή σας με το τελευταίο επίσημο firmware του κατασκευαστή.
  • Εάν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται επικοινωνήστε μαζί μας στο 13713  χωρίς χρέωση,από όλα τα δίκτυα.