Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που μπορώ να αξιοποιήσω σε μια VoIP τηλεφωνική συσκευή;

Μια VoIP τηλεφωνική συσκευή δεν υπολείπεται χαρακτηριστικών σε σχέση με μια αναλογική τηλεφωνική συσκευή.

 

Σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχει η modulus, μπορείτε να αξιοποιήσετε μεταξύ άλλων ταχείες κλήσεις, τηλεφωνικό κατάλογο, προσωπικούς και επεξεργάσιμους ήχους κλήσης, ομαδικές κλήσεις, φραγή κλήσεων, μεταφορά κλήσεων, αναμονή, και αναγνώριση κλήσης.