Ενημέρωση επενδυτών

Επενδυτικές ανακοινώσεις και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

cover.page_title

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

accounting

Δημοσίευση ισολογισμου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία Modulus Α.Ε. και ΑΦΜ 998301677, δημοσιεύει τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2014.

Διαβάστε περρισότερα
accounting

Δημοσίευση ισολογισμου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία Modulus Α.Ε. και ΑΦΜ 998301677, δημοσιεύει τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περρισότερα
accounting

Δημοσίευση ισολογισμου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία Modulus Α.Ε. και ΑΦΜ 998301677, δημοσιεύει τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2012.

Διαβάστε περρισότερα