Τι είναι το GRNOG;

To GRNOG (Greek Network Operators Group) αποτελεί μία “ανοιχτή κοινότητα” επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και τη λειτουργία των Ελληνικών Υπηρεσιών Διαδικτύου, δικτύων και υποδομών.

Το Group έχει ως αποστολή του, τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη μίας κοινότητας επαγγελματιών με κοινά τεχνολογικά, τεχνικά και επιχειρηματικά ενδιαφέροντα.

Κύριοι στόχοι του αποτελούν η ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ εταιρειών και οργανισμών που σχετίζονται με το Ελληνικό Διαδίκτυο, η παρακολούθηση νέων τεχνολογιών, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, καθώς επίσης και η ανάπτυξη νέων εργαλείων, πολιτικών και μέσων επικοινωνίας που θα διευκολύνουν τόσο της καθημερινές λειτουργίες, όσο και την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδιασμών.

Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, το GRNOG διοργανώνει Technical Meetings & Workshops, φέρνοντας σε επαφή πλήθος επαγγελματιών από διάφορες εταιρείες και τομείς δραστηριότητας. Το όνομα αυτής της δράσης είναι “The events where Greek networking people meet & discuss”.

Modulus & GRNOG

Η modulus ΑΕ είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς που ιδρύθηκε το 2007, εδρεύει στην Αθήνα και από το 2012 προσφέρει υπηρεσίες VoIP τηλεφωνίας στην Ελληνική αγορά. Η εταιρία είναι προσανατολισμένη σε επιχειρήσεις και διαθέτει υπηρεσίες τηλεφωνίας και λύσεις Εικονικών Τηλεφωνικών Κέντρων (vPBX) προσαρμοσμένες πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Η Modulus βρισκόμενη σε πλήρη σύμπνοια με τους στόχους που θέτει το GRNOG, συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά αυτήν την κοινότητα, επιδιώκοντας πάντα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων αναφορικά με το Ελληνικό Διαδίκτυο, τα δίκτυα και τις υποδομές, συμβάλλοντας αποφασιστικά με όποιον τρόπο μπορεί στην εν γένει ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας.