Μελέτη

Επιτόπια καταγραφή του χώρου εγκατάστασης

Εγκατάσταση

Παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο σας άμεσα

Πιστοποίηση

Έλεγχος καλής λειτουργίας

Υποστήριξη

Συμβόλαιο συντήρησης με άμεση απόκριση

Αναλυτική παρουσίαση

To modREC είναι μία πλατφόρμα καταγραφής κλήσεων βασισμένη σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αρχιτεκτονικής x86-64. Το λογισμικό που πραγματοποιεί τις καταγραφές προσφέρει μεγάλη ευελιξία και μειωμένο κόστος, αφού επιτρέπει την συμπίεση του ήχου με χρήση ανοικτών αλγορίθμων σε πραγματικό χρόνο. Η μέγιστη χωρητικότητα των μοντέλων TDM (για συνδέσεις PRI) φτάνει τα 480 ταυτόχρονα κανάλια φωνής.

Αν διαθέτετε εξοπλισμό που υποστηρίζει το πρωτόκολλο SIP, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες του modREC σε ακόμα ελκυστικότερη τιμή και μεγαλύτερη πυκνότητα.

Λειτουργίες συστήματος:

  • 1:1 Redundancy (HA) Είναι δυνατή η χρήση δύο ισότιμων καταγραφικών, που παρακολουθούν το ίδιο σύνολο κυκλωμάτων, προκειμένου η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κυκλώματά σας ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας ενός εκ των δύο.
  • Συλλογή Στοιχείων των κλήσεων μέσω άντλησης οποιασδήποτε πληροφορίας μεταφέρεται μέσω του κυκλώματος E1 και της σηματοδοσίας E-DSS1 (EuroISDN PRI) και καταγραφή τους στη βάση δεδομένων για εύκολη αναζήτηση. Ανοικτή αρχιτεκτονική για δυνατότητα ενοποίησης με τρίτα συστήματα, όπως CRM, Project Management Suites κλπ
  • Παθητικός Εξοπλισμός που δεν παρεμβαίνει με κανένα τρόπο ούτε μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη της κλήσης. Το σύστημα είναι απομονωμένο ηλεκτρικά από τα κυκλώματα διασύνδεσης του εξοπλισμού σας με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα.
  • Channel Spy Δυνατότητα επιλογής μίας κλήσης σε εξέλιξη και αποστολή της ηχητικής πληροφορίας σε όποια (τρίτη) συσκευή τηλεφώνου επιθυμείτε (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης).
  • 1:2 Availability Είναι δυνατή η κατανομή των κυκλωμάτων σας σε δύο καταγραφικά, ούτως ώστε σε περίπτωση αστοχίας της μιας συσκευής η υπηρεσία να συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στα υπόλοιπα κυκλώματα.
  • Καταγραφή on-demand Ενεργοποίηση της καταγραφής μιας κλήσης από το τοπικό άκρο με χρήση Dual-Tone Multi-Frequency Signalling κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για κυκλώματα με προεπιλεγμένη την μη καταγραφή.
  • Αναίρεση Καταγραφής Διαγραφή του αρχείου καταγραφής μιας κλήσης από το τοπικό άκρο με χρήση Dual-Tone Multi-Frequency Signalling κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για κυκλώματα με προεπιλεγμένη την εγγραφή.

modulus five digits help center number

Καλέστε μας για να το συζητήσουμε!

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

VoIP

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας

Δείτε περισσότερα

vPBX

Εικονικό Τηλεφωνικό Κέντρο στο λεπτό!

Δείτε περισσότερα

Δίκτυα

Υλοποίηση ή αναβάθμιση των υποδομών σας

Δείτε περισσότερα

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπό μας