Πληροφοριακά Συστήματα

Αξιόπιστες υποδομές στα μέτρα σας

Μελέτη

Επιτόπια καταγραφή του χώρου εγκατάστασης

Εγκατάσταση

Παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο σας άμεσα

Πιστοποίηση

Έλεγχος καλής λειτουργίας

Υποστήριξη

Συμβόλαιο συντήρησης με άμεση απόκριση

self.image.title

Σχεδιάζουμε έξυπνα για εσάς

Εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων σας με στόχο την αποδοτική λειτουργία τους.

Η διαθεσιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που εξετάζουμε σχολαστικά.

Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψιν και συζητάμε μαζί σας όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε. Κάθε πληροφοριακό σύστημα είναι ιδιαίτερο για εμάς!

Κάθε Server, υπηρεσία ή συσκευή που υπάρχει στο χώρο σας αποτελεί αφορμή για να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Dataroom


Προμήθεια υλικού
Άρτια εγκατάσταση
Παραμετροποίηση λογισμικού

Virtualization


Βελτίωση αποδοτικότητας
Επιχειρηματική ευελιξία
Μείωση κόστους

Help Desk


Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη
Επιτόπια αυτοψία εξειδικευμένου τεχνικού
Περιοδική συντήρηση

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπό μας