Τηλεφωνία μέσω Η/Υ

Μιλήστε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας

self.image.title

H/Y, smartphone και tablet αντί για τηλέφωνο

Με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας της modulus δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε ειδικό εξοπλισμό για την χρήση της υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι Η/Υ στις θέσεις εργασίας, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τηλεφωνική επικοινωνία εγκαθιστώντας, δωρεάν, ειδικό λογισμικό.

Για την διευκόλυνση της επικοινωνίας προτείνεται η χρήση σετ ακουστικών και μικροφώνου κεφαλής με σύνδεση USB.

Κατεβάστε τον οδηγό παραμετροποίησης για εγκεκριμένα λογισμικά τηλεφωνίας

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;

Άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπό μας