Ενσωμάτωση modulus account με το Microsoft Teams | modulus.gr

Για τη διασύνδεση του Microsoft Teams account σας με την τηλεφωνία της modulus απαιτείται παραμετροποίηση στο Microsoft 365 Account σας η οποία περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.

Αναλυτικότερες οδηγίες θα σας αποσταλούν κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας από το τεχνικό μας τμήμα.

 

 

Ενεργοποίηση προαπαιτούμενων license για το Microsoft 365 Account #

 

Για την ενεργοποίηση του Direct Routing, θα πρέπει να έχετε Business ή Enterprise (E) Microsoft 365 license μαζί με κάποια addons:

 

Microsoft 365 +
Teams Phone Standard +
Teams Commercial Trial(1-year)(απαιτείται μόνο σε ορισμένα Business licenses)

 

Σημειώσεις:

Τα addons πρέπει να ενεργοποιηθούν ανά χρήστη, και θα πρέπει να ενεργοποιούνται με την επιλογή “without calling plan”.

 

 

Ενεργοποίηση modulus domain στο Microsoft Account #

 

Κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας θα σας δοθεί ένα μοναδικό modulus domain το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε στο Microsoft 365 Account σας.

 

Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 

 

Παραμετροποίηση Microsoft Teams Phone Standard #

 

Με χρήση PowerShell θα πρέπει να λάβετε πρόσβαση στο Microsoft 365 Account σας ώστε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία τηλεφωνίας στους χρήστες που απαιτείται και έπειτα να ορίσετε τους κανόνες δρομολόγησης.

 

Τέλος, μέσα από το διαχειριστικό https://admin.teams.microsoft.com/dashboard θα πρέπει να παραμετροποιήσετε και να ορίσετε στον κάθε χρήστη το dialplan που θα χρησιμοποιήσει ανάλογα με το format που θέλετε να πραγματοποιεί τις κλήσεις(national ή international).