Μπορώ να ενεργοποιήσω εκτροπή κλήσεων για τον αριθμό μου; | modulus.gr

Η λειτουργικότητα εκτροπής κλήσεων περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες modulus. Τα είδη εκτροπής αναλύονται στα ακόλουθα:

 • Άμεση εκτροπή: Εκτροπή όλων των εισερχομένων κλήσεων σας

 

 • Έμμεση προώθηση – κατειλημμένο: Εκτροπή των εισερχομένων κλήσεων σας υπό την προϋπόθεση ότι το τερματικό σας είναι κατειλημμένο.

 

 • Έμμεση προώθηση – Δεν απαντά: Εκτροπή των εισερχομένων κλήσεων σας υπό την προϋπόθεση ότι το τερματικό σας δεν έχει εξυπηρετήσει την κλήση κατόπιν ορισμένων δευτερολέπτων.

 

 

Διευκρινήσεις:

 

 • Η άμεση προώθηση υπερισχύει των έμμεσων. Εάν ενεργοποιηθεί, τότε οι έμμεσες προωθήσεις δεν ισχύουν.

 

 • Οι έμμεσες προωθήσεις μπορούν να είναι ενεργοποιημένες και οι δύο ταυτόχρονα.

 

 • Κάθε τύπος προώθησης μπορεί να ενεργοποιηθεί προς έναν και μόνο αριθμό. Κάθε νέα ενεργοποίηση αντικαθιστά την προηγούμενη.

 

 • Κάθε ενεργοποίηση προώθησης, δεν απενεργοποιεί τις υπόλοιπες.

 

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας, ότι οι κλήσεις που εκτρέπονται από τον modulus αριθμό σας προς αριθμούς άλλων παρόχων, κοστολογούνται σαν να πραγματοποιείται εξερχόμενη κλήση προς τους αριθμούς αυτούς. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε ότι το υπόλοιπο σας επαρκεί για τη χρήση της υπηρεσίας.

 

Η εκτροπή κλήσεων, είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας my.modulus.gr, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 

 • Στην ενότητα “τερματικά”, εντοπίζετε οποιοδήποτε τερματικό σας το οποίο εξυπηρετεί τον αριθμό που επιθυμείτε να εκτρέψετε, επιλέγετε την ένδειξη “off” ώστε να μετατραπεί σε “on” στο πεδίο του είδους εκτροπής που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε

 

 • Στο πεδίο δεξιά εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις σας.

 

 • Σε περίπτωση εκτροπής αν το τερματικό σας δεν απαντά, εισάγετε τον αριθμό των δευτερολέπτων μετά τα οποία θα ενεργοποιείται η εκτροπή στο πεδίο “μετά από”.

 

 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αξιοποιήσετε απευθείας από το τερματικό σας τις ακόλουθες συντομεύσεις:

 

 • Άμεση προώθηση

 

Ενεργοποίηση: *21*αριθμός#

Απενεργοποίηση: #21#

 

 • Έμμεση προώθηση (όταν δεν απαντά μετά από Χ δευτερόλεπτα ή είναι εκτός δικτύου)

 

Ενεργοποίηση: *61*αριθμός# (με 15 δευτερόλεπτα προεπιλεγμένο χρόνο προώθησης)

Ενεργοποίηση: *61*αριθμός*δευτερόλεπτα# (με δυναμικό χρόνο προώθησης)

Απενεργοποίηση: #61#

 

 • Έμμεση προώθηση (όταν είναι κατειλημμένο)

 

Ενεργοποίηση: *67*αριθμός#

Απενεργοποίηση: #67#

 

 

Τέλος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκτροπή του αριθμού σας μέσω της ηχητικής μας πύλης καλώντας από το modulus τερματικό σας 13000:

 

 • Επιλέγετε 2 για πρόσβαση στις Ψηφιακές ευκολίες και κατόπιν

 

Η επιλογή 2 αντιστοιχεί στην Άμεση προώθηση

Η επιλογή 3 αντιστοιχεί στην Έμμεση προώθηση (όταν δεν απαντά μετά από Χ δευτερόλεπτα ή είναι εκτός δικτύου)

Η επιλογή 4 αντιστοιχεί στην Έμμεση προώθηση (όταν είναι κατειλημμένο)

Η επιλογή 5 αντιστοιχεί στην Ακύρωση όλων των προωθήσεων