Φωνητική Πύλη 13130 | modulus.gr

Η φωνητική πύλη ηχογράφησης μηνυμάτων της modulus σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε ηχογράφηση ηχητικών μηνυμάτων δίχως την ανάγκη εξοπλισμού πέραν των τερματικών τηλεφωνίας σας.

Αρκεί να καλέσετε μέσω του δικτύου της modulus (ατελώς) στο 13130 και αφού το αυτοματοποιημένο μήνυμα υποδοχής ολοκληρωθεί, ακούγεται ο κλασσικός βόμβος και μπορείτε να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση, απλά πατάτε το 1.

 

Αφού ολοκληρώσετε την ηχογράφηση, έχετε τις εξής επιλογές:

  • Για να ακούσετε το μήνυμα που ηχογραφήσατε, πατάτε το 1. Αφού το ακούσετε επαναλαμβάνονται οι επιλογές σας.
  • Για αποθήκευση του μηνύματος, πατάτε το 2. Αφού γίνει η αποθήκευση οδηγείστε ξανά στην αρχή της φωνητικής πύλης, ώστε αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την επόμενη ηχογράφηση
  • Για επανάληψη της ηχογράφησης, πατάτε το 3 και οδηγήστε ξανά στον χαρακτηριστικό βόμβο και την αρχή της ηχογράφησης.
  • Για να τερματίσετε τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο, απλά τερματίζετε την κλήση.

 

Κατά τη διαδικασία της αποθήκευσης, το ηχογραφημένο μήνυμα σας ετοιμάζεται ως επισυναπτόμενο WAV αρχείο ήχου και συγκεκριμένα αποστέλλεται προς τη διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε δηλώσει, καθώς και στην κεντρική διεύθυνση αλληλογραφίας της modulus.

 

Τονίζουμε ότι η ηχογράφηση από μόνη της σε καμία των περιπτώσεων δε συνεπάγεται και αλλαγές στο σενάριο επικοινωνίας σας.  Εφόσον επιθυμείτε να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ένα ηχητικό αρχείο,  θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε με ποιον ακριβώς τρόπο επιθυμείτε να ενταχθεί στο σενάριο επικοινωνίας σας.

 

Τα δεδομένα που θα χρειαστούμε είναι:

  • Σε ποιες περιπτώσεις αναπαράγεται (με άλλα λόγια ποιος είναι ο παράγοντας που το προκαλεί να αναπαραχθεί).
  • Τι επιθυμείτε να συμβαίνει αφού θα έχει αναπαραχθεί. Για παράδειγμα, η κλήση θα δρομολογηθεί σε ορισμένα τερματικά; Ή θα τερματιστεί;
  • Πρόκειται για ηχητικό μενού επιλογών; Αν ναι ποιες είναι οι επιλογές; Τι θα συμβαίνει αν δεν πατηθεί κάποια από τις αναμενόμενες επιλογές;