Πως μπορώ να μεταφέρω μία κλήση από αναλογικό τηλέφωνο; | modulus.gr

Διαδικασία μεταφοράς (Call Transfer)

 

Ας υποθέσουμε το σενάριο όπου ο χρήστης Α, έχει ενεργή μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με το χρήστη Β. Κάποια στιγμή, ο Α αποφασίζει ότι πρέπει να μεταφέρει (call transfer) την κλήση στον χρήστη Γ (ο αριθμός του Γ μπορεί να είναι εσωτερικός/σταθερό/κινητό).

 

Για τη μεταφορά, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 

1. Ο Α θα πληκτρολογήσει το πλήκτρο “R” που βρίσκεται στη συσκευή του
2. Μόλις ο Α πατήσει το “R”, o Β θα ξεκινήσει να ακούει μουσική αναμονής
3. Μετά το “R” o Α θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον αριθμό του Γ

 

Σε αυτό το σημείο ο Α, έχει δύο επιλογές:

 

1. Είτε να τερματίσει την κλήση και μόλις ο Γ απαντήσει να συνδεθεί με τον Β
2. Είτε να περιμένει να απαντήσει ο Γ και να τον ενημερώσει για την κλήση που πρόκειται να του
μεταφέρει. Εφόσον τον ενημερώσει, τότε μπορεί να τερματίσει την κλήση και ο Β να συνεχίσει την
συνομιλία με τον Γ.

 

Το κουμπί “R” στα αναλογικά τηλέφωνα προσομοιάζει το κλείσιμο και άνοιγμα του πλήκτρου κλείστρου για κάποια milliseconds, ανάλογα τη ρύθμιση του σχετικού timer της συσκευής.

 

Είναι σημαντικό ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης/timer να είναι ρυθμισμένος ανάμεσα στα 200-600 milliseconds στην πλευρά του τηλεφώνου, ώστε το SPA112 να κάνει σωστή ερμηνεία του σήματος και να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία μεταξύ των δυο συσκευών.