Τηλεφωνικό Κέντρο Grandstream UCM Series | modulus.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο Grandstream UCM Series

 

Αρχικά θα πρέπει να συνδέσουμε την WAN Ethernet port με το modem/router μάς.

 

 

Για την παραμετροποίηση των τηλεφωνικών κέντρων της εταιρείας Grandstream θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

 

 

Δημιουργία νέου SIP trunk #

 

  • Από το κεντρικό menu επιλέγουμε Extension / Trunk στη συνέχεια VoIP Trunks και έπειτα Create New SIP Trunk:

 

Type: Register SIP Trunk
Provider Name: Modulus
Host Name: voips.modulus.gr
CallerID: Τον τηλεφωνικό αριθμό σας
Userame: To username που σας έχει αποσταλεί με email
Password: Το password που σας έχει αποσταλεί με SMS

 

  • Επιπρόσθετα επιλέγουμε enable τα απαιτούμενα πεδία (όπως Keep Trunk CID) βάσει της παρακάτω εικόνας:

 

 

  • Στη συνεχεία, ακολουθούμε ομοίως τις παρακάτω ρυθμίσεις στο πεδίο Edit SIP Trunk -> Basic Settings:

 

 

  • Προχωρώντας στα Advanced Settings, ορίζουμε ομοίως τους Selected Codecs

 

 

Γενικότερα οι ενεργοποιημένοι codecs στο δίκτυο της modulus ανέρχονται σε 6 και είναι οι:

 

G.722
G.711 (α-law και μ-law)
G.729
speex (mode 3, CBR @ 8KHz)
G.726 και GSM (FR)

 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την παραμετροποίηση του SIP Trunk, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα αντίστοιχα Outbound & Inbound Routes, αυτή είναι μια διαδικασία που την προσαρμόζετε στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Στα παρακάτω βήματα προτείνουμε μια βασική ρύθμιση των inbound & outbound routes σας.

 

 

  • Για να φτιάξετε ένα Inbound Route επιλέγετε: Extension / Trunk > Inbound Routes > Add και συμπληρώνετε όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

 

 

 

Έπειτα επιλέγετε Save & Apply Changes

 

Pattern: Ο 10ψήφιος αριθμός που σας έχει αποδωθεί προπορευόμενος από κάτω πάυλα. Για παράδειγμα,:

_2101234567

Εάν έχετε πολλούς αριθμούς μπορείτε να βάλετε _. (κάτω παύλα και στη συνέχεια τελεία)

 

Default Destination: Extension/IVR/Ring Group etc.

(Αναλόγως πού θέλετε να δρομολογηθεί η εισερχόμενη κλήση την κατευθύνετε προς κάποιο Εσωτερικό/IVR κλπ. Στο παράδειγμα της εικόνας κατευθύναμε τις κλήσεις στο εσωτερικό 1000)

 

  • Για να φτιάξετε ένα Outbound Route επιλέγετε: Extension / Trunk > Outbound Routes > Add και συμπληρώνετε όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα:

 

 

Calling Rule Name: To_Modulus
Pattern: _X.
Trunk: SIPTrunks — Modulus

 

Έπειτα επιλέγετε Save & Apply Changes

 

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα μπορείτε να έχετε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μέσω του δικτύου της Modulus.

 

 

Firmware Update #

 

Προτείνεται η συστηματική αναβάθμιση στο τελευταίο διαθέσιμο firmware για να έχετε πάντα τα τελευταία security enchantments.

 

Πριν τη διαδικασία αναβάθμισης προτείνεται να λάβετε backup το configuration της συσκευής σας.

 

Για να λάβετε backup θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Maintenance–>Backup και να επιλέξετε Backup:

 

 

Στην συνέχεια επιβεβαιώνετε ότι είναι επιλεγμένα τα:

 

Choose Backup Files: Config File
Choose Storage Location: Local

 

και επιλέγετε Backup.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη διαδικασία παίρνει backup μόνο στις ρυθμίσεις παραμετροποίησης του τηλεφωνικού σας κέντρου, και όχι άλλα δεδομένα όπως ηχογραφήσεις κλήσεων, ηχογραφήσεις μηνυμάτων, CDRs κλπ. Για τη λήψη ολοκληρωμένου backup απατείται η χρήση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης όπως πχ USB ή SD card.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλέγετε το βελάκι ώστε να αποθηκεύσετε το αρχείο backup στον υπολογιστή σας.

 

 

Με την ολοκλήρωση της λήψης Backup μπορείτε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση του Firmware.

 

Για να εντοπίσετε την έκδοση firmware που έχει ήδη το UCM θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού System Status –> System Information και να κοιτάξετε την επιλογή base όπως στο παρακάτω screenshot:

 

 

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω link ανάλογα με το μοντέλο σας, ώστε να βρείτε το κατάλληλο αρχείο firmware για τη συσκευή σας. Εάν το firmware που ήδη έχει η συσκευή σας είναι παλιό, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κάνετε την αναβάθμιση σε βήματα:

UCM61xx
UCM62xx
UCM6510

 

Αφού κατεβάσετε το απαιτούμενο αρχείο firmware για τη συσκευή σας το κάνετε unzip. Θα πρέπει στη συνέχεια να μεταβείτε στο μενού Maintenance–>Upgrade και να επιλέξετε στο πεδίο Firmware File Path το Choose File to Upload.

 

Διαλέγετε το αρχείο και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί μήνυμα για επανεκκίνηση της συσκευής.

 

 

Μόλις εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα επιλέγετε ΟΚ και το UCM κάνει επανεκκίνηση.

 

 

Περιμένετε μερικά λεπτά και στη συνέχεια κάνετε εκ νέου Login στο διαχειριστικό της συσκευής και ελέγχετε ότι το firmware έχει αναβαθμιστεί.

 

Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης TLS/SRTP (προαιρετικά) #

 

H modulus παρέχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της σηματοδοσίας και της φωνής προκειμένου να παρέχει στους συνδρομητές της, τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Για την ενεργοποίηση, θα χρειαστεί να προχωρήσουμε στα παρακάτω επιπρόσθετα βήματα:

Θα πρέπει να πάμε στην καρτέλα των Trunks, και να αλλάξουμε το Transport Protocol του trunk της modulus.

Transport: TLS

  • Έπειτα στην καρτέλα Advanced Settings κάνουμε την εξής αλλαγή:

SRTP: Enabled and Forced