Ανοιχτός υπολογιστής για την πραγματοποίηση VoIP κλήσεων; | modulus.gr

Ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής μπορεί να παραμένει κλειστός καθόσον πραγματοποιείτε κλήσεις εκτός εάν χρησιμοποιείτε μέσω αυτού ως τερματικό, κάποια εφαρμογή VoIP τηλεφωνίας.

 

Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείτε κάποια VoIP τηλεφωνική συσκευή ή VoIP Adapter, είναι απαραίτητο να έχετε απλά ανοικτό το modem σας και να είναι ενεργή η ευρυζωνική σύνδεση σας στο διαδίκτυο.

 

Ο ηλεκτρονικός σας υπολογιστής, θα χρειαστεί μόνο ώστε να παραμετροποιήσετε τις συσκευές αυτές μόλις ενεργοποιηθούν οι modulus υπηρεσίες σας ή όταν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των τερματικών σας.