Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον αριθμό μου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος; | modulus.gr

Πολλές συσκευές απαιτούν την ύπαρξη παροχής ρεύματος προκειμένου να λειτουργήσουν. Εφόσον διαθέτετε κάποια συσκευή που λαμβάνει ρεύμα μέσω του διαδικτύου (Power over Ethernet) δε θα αντιμετωπίσετε διακοπή του τηλεφώνου σας, εκτός και αν ο δρομολογητής σας είναι εκτός λειτουργίας, καθώς στην περίπτωση αυτή η σύνδεση σας στο διαδίκτυο θα διακοπεί.

 

Παρόλα αυτά, μπορείτε στην περίπτωση αυτή να συνδεθείτε σε κάποια συσκευή που διασυνδέεται στο διαδίκτυο ανεξάρτητα (παραδείγματος χάριν με το κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο έχει εγκατεστημένη εφαρμογή VoIP τηλεφωνίας) ή να ενεργοποιήσετε εκτροπή κλήσεων προς κάποιο αριθμό, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε προσωρινά τις εισερχόμενες κλήσεις σας.