Μπορώ να μεταφέρω τον αριθμό μου στο δίκτυο της modulus; | modulus.gr

Υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρετε τον αριθμό σας από οποιονδήποτε πάροχο στη modulus.

 

Η διαδικασία φορητότητας έχει εφάπαξ κόστος 15€ ανά αριθμό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους σταθερής τηλεφωνίας, επιπλέον του ετήσιου τέλους της υπηρεσίας που επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί στον αριθμό σας.

 

Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να μας τα αποστείλετε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας telecoms@modulus.gr, ή μέσω fax στο 215 215 1509.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μεταφέρετε τον αριθμό σας στο δίκτυο της modulus είναι τα εξής:

 

  • Ένα αντίγραφο διπλής όψης της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου)
  • Έντυπα εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή
  • Ένα αντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός πρόσφατου λογαριασμού του παρόχου σας (αν ο προηγούμενος πάροχος δεν εκδίδει λογαριασμούς, παρακαλούμε ζητήστε από τον πάροχο σας τη βεβαίωση κατόχου αριθμού)