Λειτουργία Συναγερμού και POS στο δικτύο της modulus | modulus.gr

Η αποστολή και λήψη σημάτων για χρήση συναγερμού ή POS κάνοντας χρήση VoIP κυκλωμάτων δεν ενδείκνυται και δεν υποστηρίζεται επισήμως.

 

Ωστόσο, οι κάτωθι ρυθμίσεις έχουμε διαπιστώσει πως σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν με χρήση του Gateway Adapter Cisco SPA 112. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο άρθρο βασικής παραμετροποίησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

 

Στην καρτέλα Voice, επιλέγουμε Line1 ή Line2 ανάλογα που έχουμε συνδέσει τον συναγερμό. Έπειτα προχωρούμε στις κάτωθι ρυθμίσεις:

 

  • Network Jitter Level: very high
  • Jitter Buffer Adjustment: no
  • Call Waiting Serv: no
  • Three Way Call Serv: no
  • FAX Enable T38: no
  • DTMF Tx Method: InBand
  • Preferred Codec: G711a
  • Use pref. codec only: yes
  • Silence Supp Enable: no
  • Echo Canc Enable: no