ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αξιόπιστος Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος

Όσον αφορά την αξιοπιστία του δικτύου μας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δε χρειάζεται να ειπωθούν πολλά. Οι συμμετοχές μας σε φορείς και οργανισμούς, οι συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει και οι αδειοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, πιστοποιούν τη φερεγγυότητα της modulus ως B2B τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Συμμετοχές

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Το Ripe NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) είναι το Περιφερειακό Μητρώο Διαδικτύου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και μέρους της Κεντρικής Ασίας. Τα κεντρικά του γραφεία βρίσκονται στο Άμστερνταμ, της Ολλανδίας και διατηρεί επίσης γραφεία στο Ντουμπάι των ΗΑΕ.

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Ο ΣΕΚΕΕ δηλαδή ο «Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος» αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερες από 75 εταιρείες με συνολικό κύκλο εργασιών 400 εκατ. ευρώ, που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 40 χώρες.

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας στοχεύει στην τόνωση του κλάδου και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών – μελών του.

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Το GR-IX είναι το μοναδικό ουδέτερο και μη κερδοσκοπικό Internet Exchange στην Ελλάδα. Αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή που διασυνδέει τις σημαντικότερες εταιρείες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως πάροχους υπηρεσιών Internet, πάροχους περιεχομένου κλπ.

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στοχεύει στην προώθηση των συμφερόντων των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

 • modulus_συμμετοχές_σε_φορεις

  Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι ανεξάρτητη αρχή. Έχει σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών.

Αδειοδοτήσεις

 • mοdulus_πιστοποιησεις_απο_οργανισμους

  Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία που ελέγχει τις επικοινωνίες μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ενσύρματης, δορυφορικής και καλωδιακής επικοινωνίας σε όλες τις Η.Π.Α.

 • mοdulus_πιστοποιησεις_απο_οργανισμους

  Ο BEREC είναι ο «Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες». Ένα μέσο της ΕΕ που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εποπτεία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα επενδύσεων, καινοτομίας και προστασίας των καταναλωτών.

 • mοdulus_πιστοποιησεις_απο_οργανισμους

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) σε θέματα παροχής υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πιστοποιήσεις

 • tuv_hellas

  Η modulus ΑΕ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Δείτε την Πολιτική Ποιότητας της modulus ΑΕ.

 • συνεργασια-modulus-yeastar

  Η Yeastar είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής υλικού τηλεφωνίας με έμφαση στα τηλεφωνικά κέντρα. Οι λύσεις επικοινωνίας της έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη 450.000+ εταιριών σε πάνω από 100 διαφορετικές χώρες. Η modulus είναι πλήρως πιστοποιημένος πάροχος SIP Trunk από τη Yeastar.

espa