Νέα Αριθμοδοτικά Φάσματα


Η modulus ανακοινώνει την προσθήκη 10 νέων γεωγραφικών περιοχών στο δίκτυό της, προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε ακόμα περισσότερες πόλεις ανά την Ελλάδα.


Δείτε τα νέα φάσματα ανά πόλη:

  • Λάρισα 241 141 XXXX
  • Σέρρες 2321 321 XXX
  • Κοζάνη 2461 461 XXX
  • Κομοτηνή 2531 531 XXX
  • Αλεξανδρούπολη 2551 151 XXX
  • Αγρίνιο 2641 141 XXX
  • Βέροια 2331 331 XXX
  • Καρδίτσα 2441 141 XXX
  • Χαλκίδα 2221 121 XXX
  • Θήβα 2262 122 XXX