Αuerswald Τηλεφωνικά Κέντρα – Σειρά COMtrexx | modulus.gr

Για να συνδέσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο της FONtevo/Auerswald με τον modulus λογαριασμό σας ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.
Οι οδηγίες αφορούν στα μοντέλα της οικογένειας COMtrexx.

Ρυθμίσεις τηλεφωνικού κέντρου #

 • Συνδέεστε στο user interface του τηλεφωνικού σας κέντρου.

 

 

 

 • Επιλέγετε την καρτέλα Administration > Network > IP configuration και ρυθμίζετε την κατάλληλη IP address, subnet mask, gateway και DNS servers, ώστε το τηλεφωνικό κέντρο να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εναλλακτικά μπορείτε να αφήσετε τις ρυθμίσεις αυτόματες, DHCP.

 

 

 

 • Επιλέγετε την καρτέλα Exchange lines > Providers & Accounts και επιλέγετε Import από το κάτω μέρος της σελίδας. Από τη λίστα που εμφανίζετε επιλέγετε gr Modulus IPv4 v200 και Load configuration

 

 

 

 • Κατόπιν στο πεδίο Account name γράφετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας. Επιλέγετε PTMP connection στο διπλανό πεδίο. Πατάτε Save στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

 

 

 • Μετά επιλέγετε να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό, πατώντας το εικονίδιο με το μολύβι δεξιά από το λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε.
  Εισάγετε στην καρτέλα Settings:
  User Name: Το username που σας έχει αποσταλεί με e-mail.
  Password: Το password το οποίο σας έχει αποσταλεί με SMS

 

 

 

 • Επιλέγετε την καρτέλα Phone numbers και στο πεδίο Phone numbers εισάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό της Modulus σε 10ψήφια μορφή και επιλέγετε Save.

 

 

 • Για να ελέγξετε αν έχει συνδεθεί η SIP υπηρεσία σας, μπορείτε να πάτε στο μενού Exchange lines > Providers and Accounts, όπου θα πρέπει το δεύτερο εικονίδιο που υποδεικνύει το registration να είναι πράσινο.

 

 


 

 

• Για να ορίσετε τον προορισμό των εισερχόμενων κλήσεων πρέπει να κάνετε τον ανάλογο προγραμματισμό στην καρτέλα Exchange lines > Exchange lines routing > Exchange lines routing incoming. Αντίστοιχα για το outbound route θα πρέπει να δημιουργηθεί το ανάλογο profile για τα εσωτερικά και το κατάλληλο routing ανάλογα με τον τύπο κλήσεων και την επιθυμητή διαμόρφωση στην καρτέλα Exchange lines > Exchange lines routing > Exchange lines routing outgoing.

Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης TLS/SRTP (προαιρετικά) #

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα που παρέχει η Modulus για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία, θα πρέπει να πάτε στην καρτέλα Exchange lines > Providers and Accounts, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της Modulus, πατώντας το εικονίδιο με το μολύβι δεξιά από το gr Modulus IPv4 v200 και εκεί, στο πεδίο SIPS, να τσεκάρετε το check box και να επιλέξετε από το drop-down menu την επιλογή SIP/TLS. Πατάτε Save για αποθήκευση των ρυθμίσεων.