Πώς μπορώ να σας ενημερώσω για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία μου; | modulus.gr

Εφόσον τα στοιχεία που μας είχατε δηλώσει, στην αίτηση ενεργοποίησης που μας υποβάλατε, έχουν αλλάξει, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο μεταβολής στοιχείων το οποίο εμπίπτει στην περίπτωση σας, και προβείτε σε αποστολή του μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας telecoms@modulus.gr.

 

Έντυπο μεταβολής στοιχείων για Φυσικά Πρόσωπα

  • Δε συμπληρώνετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης
  • Συμπληρώνετε στην ενότητα 1 όλα τα στοιχεία σας
  • Συμπληρώνετε στην ενότητα 2 μόνο τα στοιχεία που πρόκειται να αλλάξουν
  • Συμπληρώνετε κατόπιν της Υπεύθυνης Δήλωσης και Αποδοχής Όρων όλα τα πεδία (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο και την σφραγίδα σας)

 

Έντυπο μεταβολής στοιχείων για Νομικά Πρόσωπα

  • Δε συμπληρώνετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης
  • Συμπληρώνετε στην ενότητα 1 όλα τα στοιχεία του οργανισμού σας
  • Συμπληρώνετε στην ενότητα 2 μόνο τα στοιχεία που πρόκειται να αλλάξουν
  • Συμπληρώνετε κατόπιν της Υπεύθυνης Δήλωσης και Αποδοχής Όρων όλα τα πεδία

 

Εξαίρεση στην παραπάνω διαδικασία αποτελεί η αλλαγή ΑΦΜ, η οποία εμπίπτει στη διαδικασία μεταβίβασης αριθμοδοτικών πόρων.

 

Στην περίπτωση που στα στοιχεία σας έχει αλλάξει κάποιο κρίσιμο φορολογικό στοιχείο, όπως έδρα, ΔΟΥ, ή ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος κάποιου νομικού προσώπου, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε συμπληρωματικά του εντύπου μεταβολής στοιχείων, και αποδεικτικά έγγραφα για την εν λόγω αλλαγή.