Σύνδεση τηλεφωνικού αριθμού σε πάνω από μια τηλεφωνικές συσκευές | modulus.gr

Μέσω των υπηρεσιών inBundle και inNumber αποκλειστικά, είναι εφικτό να συνδεθούν μέχρι και 3 τερματικά με τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Εφόσον επιθυμείτε τη σύνδεση πλέον των τριών τερματικών με τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε μια υπηρεσία εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPBX.

 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών vPBX, και επιλέξτε ποιο πακέτο ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, όσον αφορά το πλήθος των τερματικών (endpoints) που επιθυμείτε να συνδέσετε στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό. Ασφαλώς, η ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPBX, πέραν της δυνατότητας διασύνδεσης πολλαπλών τερματικών, σας προσφέρει όλες τις λειτουργίες ενός συμβατικού τηλεφωνικού κέντρου (Μενού Επιλογών, Ουρές αναμονής, Ωράριο λειτουργίας, Τηλεφωνητή κλπ).