Συμβατότητα με την σειρά Cisco 7900 | modulus.gr

Η VoIP υπηρεσία μας στηρίζεται στο SIP (Session Initiation Protocol RFC3261) πρωτόκολλο σηματοδοσίας ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζεται σχεδόν καθολικά από συσκευές και κατασκευαστές τηλεφωνικού εξοπλισμού. Το σύνολο των Yealink, Grandstream και σχεδόν όλες οι Cisco συσκευές το υποστηρίζουν.

 

Κάποιοι κατασκευαστές στο πλαίσιο προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας (τηλεφωνικό κέντρο και συσκευές) κάνουν χρήση proprietary/ιδιοταγών πρωτοκόλλων σηματοδοσίας, όπως του SSCP που υλοποιείται στα CUCM (Cisco Unified Communication Manager) για την επικοινωνία των τερματικών με το κέντρο.

 

Κατά συνέπεια τηλέφωνα που είναι εργοστασιακά προγραμματισμένα για συνεργασία με το CUCM κέντρο όπως η σειρά Cisco 7900 (7965, 7940, 7941, 7945, 7935, 7975, 7911 και άλλα) δε συνεργάζονται απευθείας με την υπηρεσία μας και χρειάζεται να αντικατασταθεί το εργοστασιακό τους λογισμικό με άλλο που υποστηρίζει το SIP πρωτόκολλο.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε σε αυτό το link και το SIP Firmware για τα διάφορα μοντέλα διατίθεται από αυτό το link.

 

Η προμήθεια των προαναφερθέντων συσκευών και η αλλαγή στο Firmware τους γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου πελάτη και δεν αφορά την Modulus. Για περισσότερες πληροφορίες προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή (Cisco).

 

Εφόσον η συσκευή έχει περασμένο το SIP Firmware η παραμετροποίηση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο link.