Διατήρηση τηλεφωνικού αριθμού σε άλλο πάροχο, ως αναγνώριση κλήσης | modulus.gr

Εφόσον ο αριθμός αυτός είναι ταυτοποιημένος στα στοιχεία σας, είναι εφικτό να καλείτε από τον modulus αριθμό σας, αλλά να εμφανίζεται ως αναγνώριση κλήσης ο αριθμός που επιθυμείτε. Για τη δυνατότητα εμφάνισης αριθμού άλλου παρόχου ως αναγνώριση κλήσης, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο των σελίδων ενός πρόσφατου λογαριασμού του παρόχου στον οποίο ανήκουν οι αριθμοί, τέτοιο ώστε να φαίνεται η απόδοση του/των αριθμών στο πρόσωπό σας

 

Ή εναλλακτικά

  • Βεβαίωση απόδοσης του αριθμού στο πρόσωπό σας από τον πάροχό σας