Τι είναι το VoIP (Voice Over IP) | modulus.gr

Το ακρωνύμιο VoIP είναι η συντόμευση της φράσης Voice over Internet Protocol, και είναι η τεχνολογία η οποία σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις μέσω μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο αντί του συμβατικού τηλεφωνικού δικτύου.

 

Η τεχνολογία VoIP μετατρέπει το αναλογικό φωνητικό σας σήμα από το τηλέφωνο σας, σε ψηφιακό σήμα το οποίο ταξιδεύει μέσω του διαδικτύου και μετατρέπεται ξανά σε αναλογικό σήμα στον τελικό αποδέκτη, ούτως ώστε να μπορείτε να συνομιλήσετε με οποιονδήποτε έχει μια τηλεφωνική γραμμή.