Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τρέχουσα αναλογική τηλεφωνική συσκευή μου για VoIP τηλεφωνία; Υποστηρίζονται ασύρματα αναλογικά τηλέφωνα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα αναλογική συσκευή σας σε συνδυασμό με έναν VoIP Adapter, συμπεριλαμβανομένων και ασυρμάτων αναλογικών συσκευών.

 

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προτεινόμενες VoIP συσκευές μας, προκειμένου να επιλέξετε τον VoIP Adapter που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Σημειώστε επίσης, ότι ορισμένοι VoIP Adapters επιτρέπουν την αξιοποίηση περισσοτέρων από μιας αναλογικής συσκευής, μειώνοντας το κόστος του εξοπλισμού που θα χρειαστεί να προμηθευτείτε ώστε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες modulus.