Διακοπή εισερχoμένων κλήσεων από άγνωστους αριθμούς | modulus.gr

Κάποιες φορές δεχόμαστε επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές κλήσεις από άγνωστους τριψήφιους-τετραψήφιους αριθμούς στις VoIP συσκευές και όταν απαντήσουμε δεν ακούγεται κάποιος. Συνήθως αυτό προκύπτει από misconfiguration του δικτύου που αφήνει ανοιχτές πόρτες ή από κάποιο malware που έχει εισέλθει  στο τοπικό δίκτυο και προκαλεί αυτές τις κλήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστούμε να κάνετε μια σάρωση για ιούς στους υπολογιστές σας καθώς και στο setup του δικτύου.

 

Σε ότι αφορά την τηλεφωνία, για να αποφεύγεται η ενόχληση των επαναλαμβανόμενων κλήσεων θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις στο VoIP τηλέφωνο μας, παρακάτω θα δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό ανάλογα τον κατασκευαστή της συσκευής μας.

 

 

Cisco #

Βρίσκουμε την ΙΡ της συσκευής και αφού συνδεθούμε στο web interface διαχειριστικό της προχωράμε ως εξής:

 

 1. Στην καρτέλα του Voice επιλέγουμε το EXT ή Line, ανάλογα τη συσκευή
 2. Στην επιλογή του Restrict Source IP επιλέγουμε το Yes.
 3. Επιλέγουμε Save ή Submit All Changes, ανάλογα τη συσκευή

 

 

Grandstream #

Βρίσκουμε την ΙΡ της συσκευής και αφού συνδεθούμε στο web interface διαχειριστικό της προχωράμε ως εξής:

 

 1. Στην καρτέλα Menu Account > SIP Settings > Security Settings > επιλέγουμε το Yes στα παρακάτω πεδία:
 • Validate Incoming Messages
 • Check SIP User for incoming INVITE
 • Accept incoming SIP from Proxy Only

 

2. Επιλέγουμε το Save and Apply

 

 

Yealink #

Βρίσκουμε την ΙΡ της συσκευής και αφού συνδεθούμε στο διαχειριστικό της προχωράμε ως εξής:

 

 1. Πηγαίνουμε στην καρτέλα Features > General Information
 2. Στο Allow IP Call επιλέγουμε το Disable και έπειτα Confirm
 3. Στο Accept SIP Trust Server Only (αν υπάρχει) επιλέγουμε Enabled και έπειτα Confirm

 

 

Panasonic #

Βρίσκουμε την ΙΡ της συσκευής και αφού συνδεθούμε στο διαχειριστικό της προχωράμε ως εξής:

 

 1. Αναζητούμε την καρτέλα VoIP > SIP Settings
 2. Στην ενότητα Security, επιλέγουμε Yes στο Enable the option ‘SSAF’ (SIP Source Address Filter)
 3. Επιλέγουμε το Save

 

 

Snom #

Βρίσκουμε την ΙΡ της συσκευής και αφού συνδεθούμε στο διαχειριστικό της προχωράμε ως εξής:

 

 1. Ελέγχουμε αν έχουμε την έκδοση 8 και άνω από την καρτέλα System Information > Firmware Version.
 2. Εφόσον πληρούμε αυτό το κριτήριο πηγαίνουμε στην καρτέλα Setup > Advanced > QoS/Security και αναζητούμε τη ρύθμιση Filter packets from Registrar, επιλέγουμε Yes και πατάμε το Save.