Λειτουργία Τηλεφωνητή (voicemail) μέσω του δικτύου της modulus | modulus.gr

Μέσω του δικτύου της modulus, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργία τηλεφωνητή για τον αριθμό σας.

 

Όταν η λειτουργία voicemail to e-mail τεθεί σε ισχύ, δίνει την επιλογή στον καλούντα να αφήσει φωνητικό μήνυμα. Το ηχητικό μήνυμα αποθηκεύεται σε αρχείο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον χρήστη που απευθύνεται. Το μήνυμα περιέχει σε κείμενο τον αριθμό του καλούντος, την ώρα που ελήφθη η κλήση και τη διάρκεια του ηχογραφημένου μηνύματος.

 

Για την υπηρεσία τηλεφωνητή μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να ακούγεται το πρότυπο μήνυμα μας (μπορείτε να το ακούσετε καλώντας 2152151555) ή να μας αποστείλετε το δικό σας μήνυμα, σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου ήχου στη διεύθυνση telecoms@modulus.gr.

 

Ο τηλεφωνητής μπορείτε να τεθεί σε ισχύ:

 

  • Όταν μια κλήση παραμένει αναπάντητη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα
  • Όταν τα τερματικά σας είναι κατειλημμένα
  • Όταν τα τερματικά σας έχουν αποσυνδεθεί
  • Βάσει συγκεκριμένου ωραρίου
  • Μονίμως

 

Η λειτουργία τηλεφωνητή παρέχεται ατελώς, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που χρειάζεται να τεθεί σε ισχύ βάσει ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να είναι ενεργή η υπηρεσία vPBX (κατ’ ελάχιστο το πακέτο vPBX Starter)