Μπορώ να ενεργοποιήσω εκ νέου τον ανενεργό modulus αριθμό μου; | modulus.gr

Μπορείτε εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών από τη λήξη του ανενεργού modulus αριθμούς σας, να τον ενεργοποιήσετε εκ νέου.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας telecoms@modulus.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε για το κόστος και τη διαδικασία της επανενεργοποίησης του αριθμού σας.