Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο για τη χρήση VoIP τηλεφωνίας; | modulus.gr

Προτείνουμε μια ευρυζωνική σύνδεση (όπως ADSL) με ταχύτητα τουλάχιστον 512Kbps ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή ποιότητα των υπηρεσιών VoIP.

 

Το διαθέσιμο bandwidth που χρειάζεστε, είναι 50-100Kbps (αναφέρεται και στην ταχύτητα upload της σύνδεσης σας) ανά κανάλι φωνής ανάλογα με τον Codec που θα χρησιμοποιήσετε.

 

Εφόσον σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια σύνδεση και για άλλες χρήσεις (όπως περιήγηση στο διαδίκτυο, downloading αρχείων και ούτω καθεξής), θα πρέπει να φροντίσετε να υπάρχει αρκετό διαθέσιμο bandwidth για το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της VoIP τηλεφωνίας.

 

Για να το διασφαλίσετε, θα πρέπει ο εξοπλισμός σας (routers/switches) να υποστηρίζει (και να έχει ρυθμιστεί κατάλληλα) ώστε να δίνει προτεραιότητα στις υπηρεσίες φωνής, έναντι όλων των υπολοίπων υπηρεσιών.