Για την παραμετροποίηση των Yeastar τηλεφωνικών κέντρων θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα.

 

 • Ανοίγουμε το διαχειριστικό περιβάλλον του τηλεφωνικού μας κέντρου και εισάγουμε το username και
  το password του κέντρου στην οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

Κατόπιν της επιτυχημένης σύνδεσης μας στο διαχειριστικό περιβάλλον, πατάμε τηνεπιλογή Settings και
μέσα στο μενού επιλέγουμε το εικονίδιο Trunks

 

 

 • Στην οθόνη που εμφανίζεται, εισάγουμε τις ακόλουθες καταχωρήσεις, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

Trunk Status: Enabled
Provider Name: Modulus
Transport: UDP
Hostname/IP: voips.modulus.gr
Στο πεδίο ακριβώς δεξιά, γράφουμε το port: 5060
Domain: voips.modulus.gr
Username: το username που σας έχει αποσταλεί μέσω email
Password: το password που σας έχει αποσταλεί μέσω SMS
Authentication Name: το username που σας έχει αποσταλεί μέσω email
From User: το username που σας έχει αποσταλεί μέσω email

 • Στη συνέχεια στο διπλανό πεδίο με την ονομασία Codec κάνουμε τις κάτωθι αλλαγές:

 

 

Στα Selected επιλέγουμε τους κάτωθι codecs με τη σειρά:

 

 1. G722
 2. A-LAW
 3. U-LAW
 4. G729A

 

 • Επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα του περιβάλλοντος διαχείρισης και πατάμε τo πλήκτρο των επιπλέον επιλογών και στην συνέχεια επιλέγουμε το PBX monitor:

 

 

 • Στην οθόνη που εμφανίζεται πατάμε την επιλογή Trunks, και αμέσως μετά επιλέγουμε την καταχώρηση με όνομα Modulus:

 

 

 

 

 • Στην ενότητα PBX επιλέγουμε την υποενότητα Call Control και πατάμε το πλήκτρο edit στην καταχώρηση Routein, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

 

 

 

 • Ελέγχουμε ότι όλα τα πεδία είναι ρυθμισμένα όπως βλέπουμε παρακάτω:

 

 

 

DID Pattern: Το νούμερο του τηλεφώνου σας.

 

 

 

Troubleshooting Tips

 

Σε περίπτωση που το registration αποτυγχάνει ενώ έχετε βάλει τα σωστά credentials παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως δεν υπάρχει κάποιο block από το Firewall στην υπηρεσία μας. Αυτό θα το ελέγξετε από την ενότητα: Settings –> System –> Security –> IP Auto Defense –> Blocked IP Address.

 

Eάν δεν υπάρχει κάποιο block από το Firewall και το registration αποτυγχάνει κάνουμε την κάτωθι αλλαγή όπως στην εικόνα:

 

 

Hostname/IP: voips.modulus.gr

Στο πεδίο ακριβώς δεξιά, αλλάζουμε το port σε: 6050