Πώς μπορώ να αποκτήσω μια VoIP τηλεφωνική γραμμή; | modulus.gr

Προκειμένου να αποκτήσετε μια VoIP τηλεφωνική γραμμή της εταιρείας modulus, το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε τα απαραίτητα ανά περίπτωση δικαιολογητικά και να μας τα αποστείλετε μέσω email στο telecoms@modulus.gr ή μέσω fax στο 215 215 1509.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

  • Ένα αντίγραφο διπλής όψης της ταυτότητάς σας ή του διαβατηρίου σας (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου)
  • Έντυπα εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή

 

Και επιπρόσθετα μόνο αν θέλετε να κάνετε φορητότητα αριθμού που ήδη έχετε στην κυριότητά σας από άλλο δίκτυο:

 

  • Ένα αντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός πρόσφατου λογαριασμού του παρόχου σας (αν ο προηγούμενος πάροχος δεν εκδίδει λογαριασμούς, παρακαλούμε ζητήστε από τον πάροχο σας τη βεβαίωση κατόχου αριθμού)