Εύρεση της IP διεύθυνσης του Router | modulus.gr

Για λειτουργικό σύστημα Windows (όλες οι εκδόσεις στα Αγγλικά):

  • ανοίξτε τη γραμμή εντολών (Start –> Run, πληκτρολογήστε “cmd” (χωρίς τα εισαγωγικά) και πατήστε enter).

 

  • αντιγράψτε και επικολλήστε ακριβώς το κείμενο: “ipconfig /all | findstr Gate” στη γραμμή εντολών χωρίς τα εισαγωγικά. Διατηρείστε τη διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Αν δυσκολεύεστε με το paste, o χαρακτήρας | μπορεί να εισαχθεί με το πληκτρολόγιο πατώντας Shift + \. Στη γραμμή εντολών θα εμφανιστούν μία ή περισσότερες νέες γραμμές κειμένου. Σε κάποια από αυτές θα υπάρχει το κείμενο “Default Gateway” και στη συνέχεια  μία αριθμητική τιμή. Η αριθμητική τιμή αυτή (που συνήθως έχει τη μορφή 192.168.ΧΧΧ/ΧΧΧ), συνιστά την IP του router σας. Απομνημονεύστε ή σημειώστε κάπου την IP διεύθυνση αυτή.

 

 

Για λειτουργικό σύστημα Windows (όλες οι εκδόσεις στα Ελληνικά):

  • ανοίξτε τη γραμμή εντολών (Start –> Run, πληκτρολογήστε “cmd” (χωρίς τα εισαγωγικά) και πατήστε enter).

 

  • αντιγράψτε και επικολλήστε ακριβώς το κείμενο: “ipconfig /all | findstr Πύλη” στη γραμμή εντολών χωρίς τα εισαγωγικά. Διατηρείστε τη διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Αν δυσκολεύεστε με το paste, o χαρακτήρας | μπορεί να εισαχθεί με το πληκτρολόγιο πατώντας Shift + \. Στη γραμμή εντολών θα εμφανιστούν μία ή περισσότερες νέες γραμμές κειμένου. Σε κάποια από αυτές θα υπάρχει το κείμενο “Προεπιλεγμένη Πύλη” και στη συνέχεια  μία αριθμητική τιμή. Η αριθμητική τιμή αυτή (που συνήθως έχει τη μορφή 192.168.ΧΧΧ/ΧΧΧ), συνιστά την IP του router σας. Απομνημονεύστε ή σημειώστε κάπου την IP διεύθυνση αυτή.

 

 

Για λειτουργικό σύστημα Mac OS (όλες οι εκδόσεις):

  • ανοίξτε τη γραμμή εντολών (Αναζητήστε στο spotlight την εφαρμογή terminal).

 

  • αντιγράψτε και επικολλήστε ακριβώς το κείμενο: “ifconfig” στη γραμμή εντολών χωρίς τα εισαγωγικά. Στη γραμμή εντολών θα εμφανιστούν νέες γραμμές κειμένου. Σε κάποια από αυτές θα υπάρχει το κείμενο “Default Gateway” και στη συνέχεια  μία αριθμητική τιμή. Η αριθμητική τιμή αυτή (που συνήθως έχει τη μορφή 192.168.ΧΧΧ/ΧΧΧ), συνιστά την IP του router σας. Απομνημονεύστε ή σημειώστε κάπου την IP διεύθυνση αυτή.