Μέχρι πόσα VoIP τηλέφωνα μπορώ να συνδέσω σε μια ευρυζωνική σύνδεση;

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να μεριμνήσετε να υπάρχουν ελεύθερα 80Kbps τόσο σε download όσο και σε upload. Σε γενικά πλαίσια, δεν προτείνουμε τη χρήση περισσότερών από 2 VoIP τηλέφωνα σε μια απλή ADSL γραμμή.