Μέχρι πόσα VoIP τηλέφωνα μπορώ να συνδέσω σε μια ευρυζωνική σύνδεση; | modulus.gr

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να μεριμνήσετε να υπάρχουν ελεύθερα 80Kbps τόσο σε download όσο και σε upload. Σε γενικά πλαίσια, δεν προτείνουμε τη χρήση περισσοτέρων από 2 VoIP τηλέφωνα σε μια απλή ADSL γραμμή.