Οι εισερχόμενες κλήσεις διακόπτονται μετά από κάποια δευτερόλεπτα | modulus.gr

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις εισερχόμενες κλήσεις θα πρέπει να προβείτε στους ακόλουθους ελέγχους:

  • Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NAT keep alive στις συσκευές που έχετε πρόβλημα.
  • Αλλάξτε την local sip port της συσκευής σας από 5060 σε κάτι άλλο και φροντίστε αυτή η πόρτα να μη χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές (πχ 49000).
  • Δοκιμάστε να κάνετε χρήση της πόρτας 6050 αντί της 5060 για τον SIP Server. Για να βρείτε αυτό το πεδίο θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες παραμετροποίησης της συσκευής σας.
  • Απενεργοποιήστε το SIP ALG από τον router σας. Για να δείτε πως θα απενεργοποιήσετε το SIP ALG, θα πρέπει να ανατρέξετε στο σχετικό άρθρο.