Αuerswald Τηλεφωνικά Κέντρα – Σειρά COMpact | modulus.gr

Για να συνδέσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο της FONtevo/Auerswald με τον Modulus λογαριασμό σας ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.
Οι οδηγίες αφορούν στα μοντέλα COMpact 4000, COMpact 5000, COMpact 5200/5200R, COMpact 5500R και COMmander 6000/6000R/6000RX.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το τηλεφωνικό σας κέντρο να είναι αναβαθμισμένο τουλάχιστον στην έκδοση 7.2Β.

Ρυθμίσεις τηλεφωνικού κέντρου #

 

• Συνδέεστε στο user interface του τηλεφωνικού σας κέντρου.

 

 

 

 

 • Επιλέγετε την καρτέλα Administration > IP configuration και ρυθμίζετε την κατάλληλη IP address, subnet mask, gateway και DNS servers, ώστε το τηλεφωνικό κέντρο να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εναλλακτικά μπορείτε να αφήσετε τις ρυθμίσεις αυτόματες, DHCP

 

 

 

 

 • Επιλέγετε την καρτέλα Public switched tel. networks > Voice over IP (VoIP) > Provider και επιλέγετε Import από το κάτω μέρος της σελίδας.
  Από τη λίστα που εμφανίζετε επιλέγετε gr Modulus IPv4 v200 και Load configuration

 

 

 

 

 • Κατόπιν επιλέγετε την καρτέλα Public switched tel. networks > Voice over IP (VoIP) > Accounts και επιλέγετε New από το κάτω μέρος της σελίδας.
  Επιλέγετε για provider το template που εισήγατε προηγουμένως (gr Modulus IPv4 v200) και στο πεδίο Account name γράφετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας.
 • Κατόπιν πατάτε Save στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

 

 

 • Μετά επιλέγετε Configure δεξιά από τον λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε.
  Εισάγετε:
  User Name: Εισάγετε το username που σας έχει αποσταλεί με e-mail.
  Password: Το password το οποίο σας έχει αποσταλεί με SMS
  Τέλος, στο πεδίο Multiple subscriber number (MSN) εισάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό της Modulus σε 10ψήφια μορφή και επιλέγετε Save.

 

 

 

 

 • Για να ελέγξετε αν έχει συνδεθεί η SIP υπηρεσία σας, μπορείτε να πάτε στο μενού Monitoring > Status VoIP accounts, όπου θα πρέπει το εικονίδιο στο Registration να είναι πράσινο.

 

 

 

 • Για να ορίσετε τον προορισμό των εισερχόμενων κλήσεων πρέπει να κάνετε τον ανάλογο προγραμματισμό στην καρτέλα Public switched tel. networks > Call distribution. Αντίστοιχα για το outbound route θα πρέπει να δημιουργηθεί το ανάλογο profile για τα εσωτερικά ή το κατάλληλο routing ανάλογα με τον τύπο κλήσεων και την επιθυμητή διαμόρφωση.

 

Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης TLS/SRTP (προαιρετικά) #

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα που παρέχει η Modulus για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία, θα πρέπει να πάτε στην καρτέλα Public switched tel. networks > Voice over IP (VoIP) > Provider, να επιλέξετε Configure δεξιά από τον provider Modulus που δημιουργήσατε σε προηγούμενο βήμα και εκεί, στο πεδίο SIPS, να τσεκάρετε το check box και να επιλέξετε από το drop-down menu την επιλογή SIP/TLS