Μπορώ να έχω αριθμό fax από την modulus;

Ναι. Μέσω της υπηρεσίας fax2mail, τα εισερχόμενα fax σας μπορούν να δρομολογούνται προς την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ορίσετε.

 

Η ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας inBundle Standard, με ετήσιο τέλος 15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & τέλους σταθερής τηλεφωνίας καλύπτει τις ανάγκες σας για την συγκεκριμένη δυνατότητα.

Μόλις η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιηθεί, τα εισερχόμενα fax σας μετατρέπονται σε επισυναπτόμενα PDF αρχεία, και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ανά πάση στιγμή κατά την οποία έχετε πρόσβαση και στο email σας.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας, ότι τα εξερχόμενα fax δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία εξερχομένων fax (email2fax), είναι απαραίτητο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια υπηρεσία εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPBX, και μάλιστα κατ’ ελάχιστο η υπηρεσία vPBX Small με ετήσιο τέλος 80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & τέλους σταθερής τηλεφωνίας, επικουρικά μιας υπηρεσίας inBundle Standard.

 

Αφότου ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκειμένου να αποστείλετε κάποιο εξερχόμενο fax, αποστέλλετε αρχικά από την προδηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας ένα μήνυμα email, προς συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα σας υποδειχθεί από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της modulus, με subject τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να αποστείλετε το fax και επισυνάπτοντας αρχείο μορφής PDF, το περιεχόμενο του οποίου θα περιλαμβάνει το fax που επιθυμείτε να αποστείλετε.