Έχω ενεργοποιήσει εκτροπή κλήσεων για τον αριθμό μου. Θα είναι ορατός ο τηλεφωνικός αριθμός του αρχικού καλούντος στο τηλέφωνο μου;

Επιβεβαιώστε ότι το υπόλοιπο σας επαρκεί για να πραγματοποιηθούν οι εκτροπές αυτές.

 

Κατόπιν επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει σωστά τον αριθμό που θα αποδέχεται τις κλήσεις, και αν πρόκειται για αριθμό εξωτερικού, ελέγξτε πως έχετε συμπεριλάβει τον κωδικό της χώρας.