Εκτροπή κλήσεων – Θα φαίνεται ο αριθμός αρχικού καλούντος; | modulus.gr

Επιβεβαιώστε ότι το υπόλοιπο σας επαρκεί για να πραγματοποιηθούν οι εκτροπές αυτές.

 

Κατόπιν επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει σωστά τον αριθμό που θα αποδέχεται τις κλήσεις, και αν πρόκειται για αριθμό εξωτερικού, ελέγξτε πως έχετε συμπεριλάβει τον κωδικό της χώρας.