Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες Fax2Email και Email2Fax; | modulus.gr

Κατά την περίοδο ενεργοποίησης των fax υπηρεσιών σας, θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε τη διεύθυνση ή τις διευθύνσεις email οι οποίες θα λαμβάνουν και θα μπορούν να αποστέλλουν fax μέσω του λογαριασμού σας. Οι διευθύνσεις αυτές μπορεί να είναι και κοινές.

 

Η υπηρεσία fax2mail για τα εισερχόμενα fax σας, σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τα εισερχόμενα fax στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (ως επισυναπτόμενο PDF αρχείο). Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται ατελώς, στην ουσία επιβάλλεται μόνο το ετήσιο κόστος του αριθμού στον οποίο θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που κάποιος αριθμός επιθυμείτε να χρησιμοποιείται για τηλεφωνία, η υπηρεσία fax2mail θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί σε ξεχωριστό αριθμό.

 

Η υπηρεσία email2fax για τα εξερχόμενα fax, σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε fax από τα email accounts σας. Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία vPBX ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργικότητα.

 

Η υπηρεσία vPBX Starter, η οποία παρέχει την πρόσβαση στο email2fax για 2 διευθύνσεις email, έχει ετήσιο τέλος χρήσης 50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & τέλους σταθερής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω υπηρεσία από περισσότερα email accounts μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, στην αναλυτική παρουσίαση των πακέτων, στο πεδίο Email2Fax υπηρεσίες.

 

Για τα εξερχόμενα fax, θα αποστείλετε email από τη registered ηλεκτρονική σας διεύθυνση με subject τον αριθμό που επιθυμείτε να αποστείλετε το fax (π.χ. 2152151509), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας έχει κοινοποιηθεί από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της modulus, επισυνάπτοντας αρχείο μορφής PDF. Στα εξερχόμενα fax σας, αποστολέας θα φαίνεται ο modulus αριθμός σας.